U okviru Dana otvorenih vrata, Ured za udruge je 16. i 17. svibnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u
Zagrebu organizirao je u okviru Dana otvorenih vrata udruga konferenciju „Budućnost civilnoga
društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama na kojoj je prisustovala i predstavnica
udruge Terra.
Cilj je konferencije bio problematizirati aktualne oblike organiziranja građana, posebno mladih te
promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana za teme od interesa za opće dobro.
Razmatrala se i uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja u aktivnom doprinosu građana
društvenim promjenama, a problematizirala se i mogućnost uključivanja civilnog društva u aktivnosti
organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU. U sklopu konferencije održana je
svečana dodjela nagrada u sklopu poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima
udruga“ koju je organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s
javnošću. Nagrađenim udrugama, Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu i udruzi OZANA,
osigurat će se stručna podrška savjetnika mentora za odnose s javnošću PR agencija CTA
komunikacije i Equestris u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova te troškovi izrade
promotivnih materijala i oglašavanja programa udruga usmjerenih promociji održivog razvoja.
U raspravama su sudjelovali predstavnici neformalnih građanskih inicijativa: Jelena Veljača (Inicijativa
„Spasi me“), Antonia Dobrota (Pokret otoka), Leonarda Šmigmator (Globalni prosvjed srednjoškolaca
za klimu), predstavnici udruga: Đordana Barbarić (Udruga MOST), Slavica Robić (Društvo za
oblikovanje održivog razvoja-DOOR), Gordan Bosanac (Platforma za međunarodnu građanski
solidarnost Hrvatske), Martin Mrša (Udruga mladih ”Mladi u EU”), Svjetlana Marijon (Info centar za
mlade), akademske zajednice: dr.sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu),
dr.sc. Dražen Šimleša (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), mr.sc. Marko Kovačić (Institut za
društvena istraživanja u Zagrebu), prof. Nives Mikelić Preradović (Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu) te prof.dr.sc. Marko Delimar (Fakultet elektrotehnike i računarstva) te brojni predstavnici
javne vlasti, uz Ured za udruge Vlade Republike, predstavnici ministarstava, Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva, lokalnih vlasti te medija.
U okviru rasprava istaknuta je važnost ulaganja u razvoj civilnog društva, posebno u kontekstu
osiguravanja održivosti aktivnosti koje su pokrenute temeljem potrebe koja je postojala u društvu,
kao što je to slučaj s inicijativom „Spasi me“, no za čiji je nastavak potrebno jasno strukturirano
civilno društvo.
Sugovornici u panelima naglasili su važnost autentičnog i dugotrajnog rada za postizanje konkretnih
promjena u društvu. Jedna od rasprava posebno je istaknula važnost ulaganja u informiranje i
prepoznavanje potreba mladih, kao i ranog odgoja i obrazovanja mladih za aktivnost u društvu.
Kada se raspravljalo o iskustvima provedbe aktivnosti društveno korisnog učenja koje su
sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda, društveno korisno učenje je prepoznato kao
treći stup studiranja putem kojega studentici imaju prilike stjecati praktična znanja i mogućnosti koje
im se pružaju kroz njihov doprinos zajednici. Ipak, kako bi se osigurala održivost projekata društveno
korisnog učenja, zaključeno je kako je potrebno osigurati kontakt osobu, odnosno ured pri sveučilištu
koja bi povezivala aktivnosti lokalne zajednice, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnoga
društva.

Na Konferenciji je istaknuta i potreba veće suradnje resornih tijela (ministarstava) s organizacijama
civilnoga društva u pripremi i provedbi predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije kako
bi se ostvarila sinergija u procesu predsjedanja.
Više o konferenciji https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzani-dani-otvorenih-vrata-udruga-2019/4997