Udruga Terra kao jedna od potpisnica inicijative protiv ukidanja Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droga RH sudjelovala je na 51. sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koja je održana u zgradi Hrvatskog sabora 26. rujna 2018. Našu inicijativu odbor je uvrstio u dnevni red sjednice, točka 3.: Inicijativa za opstanak Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske upućena od strane 28 organizacija civilnog društva.
Svi prisutni predstavnici potpisnika inicijative iznijeli su članovima vijeća razloge neslaganja s ukidanjem Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH.
Zaključak Odbora je da će uputiti dopis Vladi RH da još jednom razmotri odluku o ukidanju Ureda.