Ovoga smo mjeseca posjetili i Francusku! U Parizu i Bloisu, s toplim nas je gostoprimstvom primila Nina Ould Ami, Nacionalna predsjednica Udruge za jednoroditeljske obitelji. Osim udruge Association pour les familles monoparentales, posjetili smo i organizaciju UDAF de Loir-et-Cher, područnu organizaciju regije Loir-et-Cherienne koja okuplja udruge koje pomažu obiteljima. Thierry Le Panse, generalni direktor, upoznao nas je sa socijalnim politikama koje se provode u Francuskoj, a vezane su uz ranjive obitelji, kao i sa pravosudnim mjerama te mjerama socijalne zaštite. Detaljno nas je upoznao i sa aktivnostima koje provodi UDAF, od mikrokreditiranja, podrške roditeljima, info punktovima itd. Zahvalni smo našim domaćinima na toplom prijemu i veselimo se daljnjoj suradnji!