U suradnji sa Moje mjesto pod suncem, u našem je Savjetovalištu održan stručni skup za razmjenu znanja, iskustva i primjera dobre prakse u socijalnom mentorstvu!
Projekt “Socijalno mentorstvo – ulaganje u budućnost”, kojeg provode obije udruge, sufinanciran je od strane Grada Rijeke.