Socijalna prava se nalaze u grupi Socijalna, kulturna i ekonomska prava. To su jedna od kategorija ljudskih prava koja nam trebaju osigurati socijalnu odnosno društvenu sigurnost, u prijevodu, to su pravo na rad, obrazovanje, prikladan životni standard, hranu, stanovanje, zdravstvenu zaštitu…

U okviru socijalnog programa grada Rijeke građani mogu dobiti pomoć za podmirenje troškova stanovanja, troškova prehrane, troškova prijevoza, troškova zdravstvenih i socijalnih usluga, troškova redovitog programa predškolskih ustanova, različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike.

Prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi ili uvjet tjelesnog oštećenja.

OBLICI POMOĆI U OKVIRU SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA RIJEKE

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POJEDINE OBLIKE POMOĆI U GRADU RIJECI

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA RIJEKE
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 50/07)