SAVJETOVALIŠTE GEA

Usluge savjetovanja i psihoterapije za odrasle, djecu, mlade i obitelji s ciljem unapređenja njihovog mentalnog zdravlja i prevencije razvoja i kroniciteta psiholoških poteškoća

Ako ste doživjeli:

 • snažan osjećaj tuge i/ili povučenost koji se s vremenom ne smanjuje
 • iznenadan prevladavajući osjećaj straha bez razloga, ponekad popraćen brzim otkucajima srca i/ili ubrzanim disanjem
 • sudjelovanje u tučnjavama , ponašanje “van kontrole” kojim se može povrijediti samoga sebe ili druge
 • izbjegavanje hrane, povraćanje ili korištenje laksativa u cilju mršavljenja
 • snažan osjećaj zabrinutosti koji ometa obavljanje svakodnevnih aktivnosti
 • izrazite poteškoće s koncentracijom
 • ponavljajuću upotrebu alkoholnih pića i/ili droga
 • ozbiljne promjene raspoloženja
 • probleme u odnosima s drugima
 • drastične promjene u ponašanju ili osobnosti
 • samoozljeđivanje, planiranje i/ili pokušaj samoubojstva

važno je što prije potražiti pomoć!

U našem Savjetovalištu pružamo usluge:

 • individualnog savjetovanja i  psihoterapije
 • obiteljskog savjetovanja i psihoterapije
 • partnerskog savjetovanja i psihoterapije
 • grupe podrške za mlade i roditelje
 • savjetovanja putem dežurnog telefona i online savjetovanje

Provoditelji programa:

 • stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja; psihoterapeuti, psiholozi i psihijatar

Vaša je privatnost u našem Savjetovalištu potpuno zaštićena.

Kontakt:

Adresa:

 • Krešimirova 12, Rijeka / 2.kat

Nudimo besplatne usluge za korisnike slijedećih programa:

Razgovor u miru – podrška članovima obitelji u procesu konfliktnog razvoda braka

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje: 1. lipnja 2020.- 31.svibnja 2021.

Projekt aktivnostima grupnog, obiteljskog, partnerskog i individualnog savjetovanja roditelja u procesu konfliktnog razvoda te njihove djece omogućava poboljšanje međusobne komunikacije, uspješniju prilagodbu na stresno razdoblje razvoda i dugoročno bolje odnose.

Projekt se provodi u partnerstvu sa CZSS Rijeka.

Opći cilj projekta je pružanje aktivne podrške članovima obitelji u procesu konfliktog razvoda braka za uspostavu i održanje kvalitetnijih međusobnih odnosa.

Specifični ciljevi su:

 • Osigurati mirno i konstruktivno okruženje za uspostavu i održavanje kvalitetnije komunikacije partnera u procesu konfliktnog razvoda i/ili dogovora oko skrbi za dijete
 • Utjecati na jačanje kapaciteta roditelja za adekvatnu brigu o djeci
 • Utjecati na uspješniju prilagodbu na promjene uzrokovane razvodom i smanjenje stope otuđenosti kod djece čiji su roditelji u procesu razvoda ili razvedeni

Aktivnostima ovog projekta očekujemo unaprijediti kvalitetu života svih uključenih članova obitelji koji prolaze kroz stresno razdoblje razvoda. Očekujemo poboljšanje u njihovoj međusobnoj komunikaciji, bolje razumijevanje vlastitih emocija i procesa, bolji uvid u utjecaj koji imaju nad ostalim članovima svoje obitelji, poboljšanje roditeljskih kompetencija što sve za posljedicu ima uspješniju realizaciju roditeljskih uloga i očuvanje bliskosti djeteta s oba roditelja. Dugoročno, to znači bolje obiteljske odnose, smanjenje rizika od razvoja psiholoških poteškoća, rizičnih ponašanja te razvoja nesigurnih stilova privrženosti koji će utjecati na sve buduće značajne odnose u životima te djece.

˝Sigurni, voljeni i zaštićeni!˝ – projekt prevencije roditeljskog nasilja nad djecom

 Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje: 1.lipnja 2020. – 31.svibnja 2020.

Opći cilj projekta je smanjenje svih vrsta nasilja, uključujući emocionalno nasilje i zanemarivanje, u obiteljima koji su radi narušenih obiteljskih i partnerskih odnosa u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Specifični ciljevi projekta su:

 • osigurati mirno i konstruktivno okruženje za uspostavu i održavanje nenasilne komunikacije roditelja i djece koji su u tretmanu Centra za socijalnu skrb
 • utjecati na jačanje kapaciteta roditelja za adekvatnu brigu o svojoj djeci
 • utjecati na prevenciju pojave nasilničkih obrazaca ponašanja kod djece i mladih iz uključenih obitelji

Ciljane skupine su članovi obitelji u kojoj je prepoznat neki od oblika nasilja i/ili zanemarivanja djece. Roditelji će biti uključeni u aktivnosti obiteljskog, partnerskog i individualnog savjetovanja, grupni psihoedukativni rad te aktivnosti socijalizacije. Djeca će biti uključena u obiteljsko i individualno savjetovanje.

Aktivnostima ovog projekta očekujemo unaprijediti kvalitetu života svih uključenih članova obitelji koji su radi konfliktnih odnosa i neadekvatne skrbi za djecu u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Očekujemo poboljšanje u njihovoj međusobnoj komunikaciji, bolje razumijevanje i regulaciju vlastitih emocija, bolji uvid u utjecaj koji imaju nad ostalim članovima svoje obitelji, poboljšanje roditeljskih kompetencija, što sve za posljedicu ima smanjenje nasilnih ponašanja i preuzimanje nasilnih obrazaca usvojenih u obiteljskom okruženju. Dugoročno, to utječe na održanje kvalitetnijih obiteljskih odnosa, smanjenje nasilnih ponašanja, smanjenje rizika od razvoja psiholoških poteškoća kod djece te smanjenja pojave rizičnih ponašanja.

SAMURAI – Savjetovalište za mlade u riziku; aktivni izvan institucija

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje: 1.lipnja 2020. – 31.svibnja 2022

SAMURAI ima svrhu povećanja dostupnost psiholoških i socijalnih usluga u PGŽ mladima koji su radi specifičnih životnih okolnosti u povećanom riziku od razvoja rizičnih ponašanja, psiholoških poteškoća, socijalne isključenosti, siromaštva i getoizacije.

Ciljane skupine su djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju te mladi u riziku radi ostalih socioekonomskih faktora.

U program korisnike upućuju partneri: CZSS Rijeka i Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran.

Cilj djelovanja savjetovališta je stvoriti poticajno okruženje u kojem mlada osoba istražuje svoje vlastite emocionalne potrebe i prevladava prepreke koje ograničavaju njen puni potencijal, omogućavajući svakoj mladoj osobi savjetovanje.

Projekt se provodi  kroz obiteljsko, grupno i individualno savjetovanje, kroz edukativne i kreativne radionice i socijalizacijske aktivnosti.

Ovim tretmanom mladi se osnažuju u rješavanju psiholoških i socijalnih izazova te u rješavanju egzistencijalnih poteškoća.

Individualizirani pristup prema mladima s psihološkim poteškoćama utječe na prevenciju institucionalnoga liječenja i daljnjeg razvoja psiholoških poteškoća.

Mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi pružaju se prilagođene usluge usmjerene na jačanje osobnih kapaciteta za uspješno osamostaljenje.

Aktivnosti se provode u Savjetovalištu Terre i Dječjem domu Lovran.

Omogućeno je i telefonsko i online savjetovanje.

Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih

Donator: Grad Rijeka

Trajanje: 1.siječnja 2020. – 31.prosinca 2020.

Ovim se projektom preventivnim mjerama i aktivnostima tretira ciljana skupina povišenog rizika za razvoj ovisničkog sindroma i drugih poremećaja u ponašanju.

Korisnici su maloljetnici i mlađi punoljetnici čije rane znakove poremećaja u ponašanju detektiraju nastavnici, profesori, odgajatelji, Centri za socijalnu skrb, Prekršajni sud, liječnici opće prakse, roditelji, ali i sami mladi.

Ova se populacija, kao i njihovi roditelji, tretira različitim mjerama: individualnim i grupnim savjetodavnim radom, radom s obitelji, radom na formiranju pozitivne vršnjačke grupe, radionicama za razvijanje socijalnih vještina, pruža im se pomoć u učenju te osiguravaju nespecifične edukativne mjere: radionice za razvijanje interesa i praktičnih vještina, radionice na temu kako tražiti posao i plasirati se na tržištu rada, forum kazalište i sl.

Očekujemo da će se ovim aktivnostima, kroz individualizirani pristup, uspostaviti uspješna komunikacija i odnos povjerenja s primarnim korisnicima koji će biti motiviraniji za uključivanje u aktivnosti projekta,  imati veći interes za školovanje i samim time veće šanse za ostanak u školskom sustavu  i bolji školski uspjeh, da će im se kroz osnaživanje vlastitih resursa i omogućavanjem iskustva uspjeha  podići razina samopoštovanja te da će u određenoj mjeri smanjiti rizična ponašanja. Također, očekujemo veće zadovoljstvo obiteljskim odnosima i poboljšanu komunikaciju u obiteljma koje su se uključile u projekt.

Budi informiran, budi aktivan  – 

program prevencije razvoja ovisnosti kod mladih smještenih u učeničke domove

Donator: Ministarstvo zdravstva

Trajanje: 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Program za ciljanu skupinu ima mlade srednjoškolske dobi smještene u učeničke domove s područja Primorsko-goranske županije.

Partnerske organizacije: Učenički dom Podmurvice, Učenički dom Kvarner  i Medicinski fakultet u Rijeci

Opći cilj programa „Budi informiran, budi aktivan“ je potaknuti mlade da aktivno i odgovorno preuzimaju odgovornost za svoje mentalno i fizičko zdravlje, da promišljaju i razvijaju osobnu i društvenu odgovornost.

Specifični ciljevi programa su povećati nivo znanja o mogućim štetnim posljedicama konzumacije alkohola, droga i drugih mogućih sredstava ovisnosti, povećati znanje o sebi – o specifičnostima mentalnog i fizičkog funkcioniranja adolescenata.

Poseban naglasak  stavljen je na unaprjeđenje strategije donošenja odluka i asertivnog ponašanja kao i motiviranje mladih za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, osvještavanje i jačanje njihovih talenata te osnaživanje samopouzdanja.

Ciljevi su i povećati nivo znanja o mogućim štetnim posljedicama konzumacije alkohola i droga te drugih ovisnosti kod osoblja učeničkih domova te stvoriti mrežu stručne podrške učeničkim domovima (stručni suradnici doma, škole, roditelji, obiteljski liječnik, Terrin stručni tim).

Uključiti mlade u promoviranje zdravih stilova života u svojoj zajednici i uključiti vlasnike klubova okupljališta mladih u preventivne aktivnosti također su važni ciljevi ovog programa.

Razvoj i djelovanje Savjetovališta

Udruga Terra od 2001. godine aktivno radi s mladima koji manifestiraju neke oblike poremećaja u ponašanju, a 2004. godine otvara Savjetovalište za ovisnike i njihove roditelje koje ima važnu ulogu u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja besplatnom podrškom od strane stručnjaka educiranih za individualno i obiteljsko savjetovanje.

Tijekom godina, Savjetovalište je postalo prepoznatljivo ne samo radi dostupnosti psiholoških, psihoterapijskih i psihijatrijskih usluga širokim skupinama korisnika (marginalizirane skupine, obitelji, djeca i mladi – individualno i obiteljsko savjetovanje, grupe samopomoći, grupe podrške, grupe roditelja), već i radi kvalitetnih preventivnih programa za sprječavanje razvoja rizičnih ponašanja koji se provode u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i dječjim domovima.

Potaknut odličnim iskustvom u provedbi MEMOAIDS projekta, stručni tim Terre razvija novi projekt “Zajedno u prevenciji – skupa za mlade” koji se temelji na vršnjačkoj edukaciji, a cilj mu je pridonijeti razvoju sposobnosti i vještina mladih ljudi koje će im omogućiti aktivno, djelotvorno i odgovorno suočavanje sa situacijama i izazovima u svakodnevnom životu, što će prevenirati rizične oblike ponašanja. Specifični ciljevi projekta su povećati opći nivo znanja o štetnim utjecajima droga, alkohola, pušenja i spolno prenosivim bolestima kao i razviti samopoštovanje mladih, socijalne vještine i asertivnost, te odgovornost za vlastiti razvoj i postupke. Program je obuhvaćao odabrane razrede u srednjim školama u Rijeci i okolici, odnosno učenike, razrednike i stručne suradnike.

Također, Terra počinje s razvojem te provođenjem preventivnog programa za osnovne škole ˝Vrijeme za razgovor˝. Projekt  ima za cilj unaprijediti vještine i sposobnosti korisnika za uspješniju suradnju i kvalitetniju komunikaciju, osobito na relaciji dijete-roditelj-nastavnik i to provedbom radionica i predavanja u uključenim osnovnim školama. Cilj je stoga utjecati na razvijanje svijesti o sebi, vlastitim emocijama i samopoštovanju kao i svijesti o drugima kroz bolje razumijevanje i poštovanje njihovih emocija, potreba i razlika te povećati sposobnost suradnje, uzajamnosti, pregovaranja i rješavanja sukoba. Ciljanu skupinu čine učenici osnovnih škola (7.i 8.razred), njihovi roditelji, nastavnici i stručni suradnici škola.

U sklopu projekta Savjetovališta razvijaju se projekti selektivne i indicirane prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja ˝Savjetovalište i drop in centar za mlade˝ i ˝Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih˝. Kroz ove programe oformljuje se i mobilni tim psihologa čiji je zadatak pružanje usluge individualnog, grupnog i obiteljskog savjetovanja na terenu.

Kroz programe Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih i Savjetovalište i drop in centar za mlade u riziku Terra započinje rad s djecom u dječjim domovima „Izvor“ u Selcu i „Ivana Brlić Mažuranić“ u Lovranu. Aktivnosti ovih programa uz individualno, obiteljsko, grupno, online i telefonsko savjetovanje te formiran dnevni boravak za mlade, uključuju i grupne radionice koje nude kreativne sadržaje, sadržaje koji pospješuju stjecanje vještina i znanja potrebnih za savladavanje školskih zadataka te sadržaje stjecanja praktičnih vještina.

Projekt ˝Budi informiran, budi asertivan˝ krenuo je 2014. godine i obuhvatio je posebno ranjivu djecu koja su zbog školovanja morala napustiti svoj roditeljski dom i boraviti u učeničkim domovima. Do sada je provedbom ovog projekta uspostavljeno partnerstvo s  Domom učenika Sušak, Učeničkim domom Lovran, Učeničkim domom Podmurvice, Domom Kvarner i Domom željezničke tehničke škole Moravice.

Uz projekte ˝Budi informiran, budi asertivan˝ i ˝Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih˝ trenutno aktualni projekti Savjetovališta su:

˝Sigurni, voljeni i zaštićeni!˝ – projekt prevencije roditeljskog nasilja nad djecom

Opći cilj projekta je smanjenje svih vrsta nasilja, uključujući emocionalno nasilje i zanemarivanje, u obiteljima koji su radi narušenih obiteljskih i partnerskih odnosa u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka. Aktivnostima ovog projekta unaprijedili smo kvalitetu života svih uključenih članova obitelji koji su radi konfliktnih odnosa i neadekvatne skrbi za djecu u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Razgovor u miru – podrška članovima obitelji u procesu konfliktnog razvoda braka

Projekt aktivnostima grupnog, obiteljskog, partnerskog i individualnog savjetovanja roditelja u procesu konfliktnog razvoda te njihove djece omogućava poboljšanje međusobne komunikacije, uspješniju prilagodbu na stresno razdoblje razvoda i dugoročno bolje odnose. Projekt se provodi u partnerstvu sa CZSS Rijeka.

SAMURAI – Savjetovalište za mlade u riziku; aktivni izvan institucija

Projekt doprinosi spriječavanju institucionalizaciju djece i mladih koji su zbog specifičnih obiteljskih i socioekonomskih okolnosti razvili i u riziku su od eskalacije psiholoških poteškoća i različitih rizičnih ponašanja, pružanjem izvaninstitucijskih usluga za očuvanje mentalnog zdravlja, poboljšanje kvalitete života i povećanje socijalne uključenosti.

KOMENTARI NAŠIH KORISNIKA….