15. ožujka 2022. održana je redovna Skupština Udruge Terra.