Nužni smještaj Grada Rijeke: Isto mjesto – drukčije zadaće

Udruga Terra od 01. lipnja 2018. provodi program povećanja socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke, koji je, što se terenskog dijela rada tiče, zbog potrebe zaštite samih korisnika, ali i djelatnika udruge, pauziran po nalogu Nacionalnog stožera civilne zaštite.

No, ove gotovo dvije godine rada na tri lokacije koje obuhvaća nužni smještaj pokazuju se korisnima jer nam sada omogućavaju realizirati pomoć ne svima, ali vjerojatno najugroženijim građanima, u onome elementarnom – prehrani. Naime, drastičnom redukcijom linija gradskog javnog prijevoza neophodnog korisnicima za odlazak na jedan od ukupno četiri punkta pučke kuhinje, onemogućeno im je ostvarivenje njihovog prava na korištenje usluge prehrane, koja mnogima predstavlja jedinu priliku konzumacije svježe pripremljene hrane.

Zbog toga, od 26. ožujka 2020. godine u suradnji Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, voditeljicom nužnog smještaja gospođom Nevenkom Kovačević te Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, čiji djelatnici hranu pripremaju, osigurana je podjela toplih obroka na sve tri lokacije. Broj korisnika (time i obroka) je gotov svaki dan sve veći, neki od kojih po prvi puta koriste ovu uslugu, na ne toliko uobičajen način.

Radi unaprjeđenja našega rada i brzine podjele obroka, čime skraćujemo vrijeme čekanja korisnicima na drugoj (Škurinje) i trećoj lokaciji (Drenova), u tijeku smo pribavljanja brojeva telefona svih korisnica/ka kako bismo bili u komunikaciji ukoliko se s naše ili njihove strane pojavi potreba za dogovorom oko nekog pitanja (npr. u slučaju nemogućnosti preuzimanja zbog odlaska liječniku).

U pravilu, obroci se dijele vani, pred objektima nužnog smještaja. Iznimno, zbog težeg zdravstvenog stanja pojedinih korisnica/korisnika, obroci im se dostavljaju na njihov kućni prag. O svakom korisniku se vodi evidencija: je li ili nije preuzeo svoj obrok uz moguću napomenu da je, ako je to i učinjeno, za njega hrana predana susjedu ili prijatelju.

Ovom prilikom se zahvaljujemo prije svega dragim korisnicima na strpljenju, pridržavanju savjeta socijalnog distanciranja jednog od drugih, poštivanja reda prilikom podjele obroka te spremnošću na upotrebu zaštitnih maski i rukavica. Također, moramo spomenuti važnu ulogu  Centra za socijalnu skrb, posebno socijalnih radnica koje su neumornim radom svojim korisnicama i korisnicima promptno omogućili realizaciju ovoga prava.

Ne umanjujući značaj ispunjavanja osnovnih životnih potreba, sa svoje strane pokušavamo dodatno „začiniti“ svaki zalogaj – toplom riječi.

Dobar tek 🙂

Marko Mušković,

Programski asistent na programu povećanja socijalne uključenosti korisnika Nužnog smještaja

 

 

Drop in centar

Drop-in centar Udruge Terra  je od 16. ožujka zatvoren za posjetitelje te se pribor (igle, šprice, ampule destilirane vode, alkoholni tupferi, kondomi i lubrikanti) izdaje preko ”prozorčića”.

Primjećuje se kako korisnici uzimaju veće količine pribora, što upućuje na stvaranje zaliha. Zahvaljujući donaciji Neosalona, od ponedjeljka korisnicima dijelimo i višekratne maskice.

Od prošlog tjedna, zamjena igala provodi se od  11 do 14 sati, no kako postoje korisnici koji rade i koji ne mogu doći u navedeno radno vrijeme, na vratima Udruge te društvenim mrežama istaknut je telefonski broj putem kojeg se mogu dogovoriti za drugo vrijeme preuzimanja pribora.

Psihosocijalna podrška se i dalje pruža, ali putem telefona te je naša djelatnica u redovitom kontaktu s brojnim korisnicima i članovima njihovih obitelji. Korisnici i dalje imaju mogućnost korištenja telefona Udruge, što im je vrlo važno radi kontaktiranja liječnika te bližnjih. Naravno, telefon i prostor oko Udruge redovito se dezinficiraju.

S obzirom na to da više nemaju mogućnost korištenja kuhinje, korisnicima lošijeg ekonomskog stanja se dijeli hrana.

Osim informacija o radnom vremenu, korisnicima su na vidljivom mjestu  istaknute preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, kao i Osnovne mjere zaštite od novog koronavirusa za osobe koje koriste drogu, koje nam je ustupio DPNSEE.

Ilijana Grgić, 

Voditeljica Harm reduction programa Udruge Terra

 

Savjetovalište Gea

U stalnoj smo online komunikaciji sa svim našim korisnicima putem društvenih mreža (Facebook i Instagram) i različitim aplikacijskim platformama poput Viber-a, Whats App-a, Skype-a i Zoom-a. Telefonski brojevi i e-mailovi članova osoblja savjetodavnog centra objavljeni su na svim našim društvenim platformama.

Ivona Maričić,

Voditeljica Savjetovališta Gea