20.04.2022. godine sudjelovali smo na predstavljanju rezultata istraživanja Procjena rizika od predoziranja među korisnicima programa terapijskih zajednica i programa udruga koje provode programe smanjenja šteta, koje je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagrebu. Predstavljeni su rezultati istraživanja koje se provodilo i u udruzi Terra. Uspoređene su karakteristike korisnika iz programa smanjenja šteta i terapijskih zajednica te je ukazano na važnost daljnje edukacije korisnika o načinima pomoći osobi koja je predozirana. U sklopu toga napravljeno je i predstavljanje rezultata kohortnog istraživanja Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine. Smrtnost osoba je u porastu, posebno u starijim dobnim skupinama, što je u skladu s trendovima koji se opažaju u cijeloj Europskoj Uniji.