Pozivamo Vas da sudjelujete na završnoj konferenciji projekta MentoRI koja će održati u utorak, 31.01.2023. godine s početkom u 09:00 sati.

Program konferencije sadržava predavanja i plenarne rasprave u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Cilj konferencije je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).

Podaci su nam potrebni za popis sudionika i bodovanje od strane nadležnih komora.

Podaci označeni (*) su obavezni:

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE UŽIVO U HOTELU BONAVIA SU ZAKLJUČENE.