Predstavnica udruge Terra sudjelovala je na Sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva, koja se
održala u petak, 29. ožujka 2019. u vremenu od 14:00 do 16:00 sati u prostoru Vlade Republike
Hrvatske.
Dnevni red sjednice:
1) Usvajanje dnevnog reda 12. sjednice Savjeta
2) Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Savjeta,
3) Novosti vezane uz donošenje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva
4) Predstavljanje godišnjeg izvještaja Odbora za praćenje Operativnog programa „Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i plan realizacije ESF-a u narednom razdoblju
5) Dogovor oko izbora potpredsjednika Savjeta
6) Očitovanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na stanje u sektoru zaštite
potrošača
7) Predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem EU i uloga Savjeta
8) Razno
Udruga Terra je sudjelovala u četvrtoj točki dnevnog reda vezano za situaciju u vezi ugovaranja u
sklopu natječaja za resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela.

Zapisnik sa sjednice i snimka sjednice biti će dostupan na linku:

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-
savjeta/144