U okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”, 11. srpnja 2019. godine u Zagrebu potpisan je ugovor za provedbu novog EU projekta Stambena zajednica za bivše zatvorenike Terra.

Svečanu dodjelu ugovora za projekte organizirao je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u hotelu Westin u Zagrebu. Potpisano je 12 ugovora ukupne vrijednosti 13.661.149,51 kuna. Svečanu dodjelu moderirala je Stela Fišer Marković, voditeljica Odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje Ureda za udruge.  Na početku svečane dodjele potpisnicima ugovora čestitali su i poželjeli uspješnu provedbu ravnateljica Ureda za udruge Helena Beus i zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za programe Europske unije Luka Bogdan, koji su službeno i dodijelili potpisane ugovore.

Ukupna vrijednost projekta je 1.199.938,19 kn. Projekt će se provoditi u periodu od 2 godine od 11.7.2019. do 10.7.2021. Projekt provodi udruga Terra u partnerstvu s udrugom Oaza i gradom Rijeka. Svrha projekta je bivšim zatvorenicima ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života bivših zatvorenika.

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.


Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovoj vijesti isključiva su odgovornost udruge Terra i partnera na projektu i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.