Članovi tima udruge Terra sudjeluju u Pragu na 5. Europskoj konferenciji o smanjenju štete. Službeno putovanje u Prag uključuje i upoznavanje s udrugama i organizacijama koje provode iste ili slične programe za ranjive skupine društva u cilju razvoja buduće suradnje s obzirom na dugogodišnji rad udruge s ranjivim skupinama društva i usmjerenost na budući razvoj i unaprijeđenje programa za naše korisnike.

Danas smo bili u posjetu organizaciji Caritas koja u Pragu pruža smještaj za beskućnike i socijalno ugrožene osobe, pomoć za starije i obitelji u riziku od siromaštva. U sklopu svojeg djelovanja obavljaju uslugu smještaja za beskućnike i beskućnice u prihvatilištu, te prenoćištu kao i dnevni centar za beskućnike i beskućnice. Naši domaćini u Caritasu upoznali su nas s projektima koje provode, funkcioniranju i načinu rada prihvatilišta i prenoćišta te su nas proveli kroz njihove prostore.