GONG u suradnji s partnerskim organizacijama Udrugom za samozastupanje iz Zagreba te Udrugom Terra iz Rijeke provodi projekt „Zagovaranje iz prve ruke“. Projekt financira EU, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Cilj je projekta, kojeg je GONG nositelj, osnažiti partnerske organizacije za analizu i zagovaranje javnih politika kroz video-aktivizam u tematskom području skupina u riziku socijalne isključenosti. Projektne aktivnosti predviđaju provedbu analize procjene i potreba partnerskih organizacija, te održavanje niza edukativnih radionica prilagođenih detektiranim potrebama i željama članova partnerskih organizacija. GONG će održati radionice iz analize javnih politika te zagovaranja javnih politika, uz kontinuirano pružanje mentorske podrške partnerskim organizacijama tokom cijelog trajanja projekta. Znanje i vještine nositelja projekta i partnerskih organizacija u području video-aktivizma značajno će se unaprijediti kroz edukacijske aktivnosti i mentorsku podršku koju će pružati specijalizirane organizacije već prepoznate po kvalitetnoj video-produkciji.

GONG

GONG je organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih, osobito građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele vrijednosti GONG-a.

Udruga za samozastupanje

Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja, s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama odnosno stvaranja društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. Kako bi se navedeno postiglo provodi se niz aktivnosti koje imaju za svrhu podizanje svijesti o pravima osoba s intelektualnim teškoćama i teže osnaživanju članova za samozastupanje i njihovom uključivanju u donošenje odluka o vlastitom životu.

Udruga Terra

Udruga TERRA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1998. godine inicijativom skupine stručnih djelatnika (liječnika, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika) tada uključenih u rad različitih lokalnih dionika te inozemnih organizacija. Udruga je osnovana s ciljem uspostavljanja odnosa uzajamnog povjerenja i pružanja pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim mjerama postojećih ustanova i službi, kao i smanjenja štete nastale konzumiranjem opojnih droga. Misija Udruge je promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi, s ciljem razvoja civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika društva.