Danas smo prisustvovali zanimljivom online skupu “Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata: prijetnja i prilika” u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. ??