U sklopu EU projekta Novi početak koji su provele udruga Let i Društvo za socijalnu podršku iz Zagreba izdan je zbornik radova u kojem je objavljen i članak o Kući na pola puta Terra.

Link na pdf zbornik: https://udruga-let.hr/wp-content/uploads/2021/06/ZBORNIK-Novi_Pocetak-2021.pdf

Projekt „Novi početak” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn.