23.04.2020. godine održana je on-line Konferencija o zaštiti ranjivih populacija u jugoistočnoj Europi, koju je organizirala Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Europi (DPNSEE), u suradnji sa Službom za suzbijanje zlouporabe droga pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal – Programski ured UNODC-a u Srbiji.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva, nacionalnih ureda za droge, međunarodnih organizacija i ureda te donatora.

Predstavljene su brojne dobre priče o radu učinjenom u regiji na podršci ugroženom stanovništvu te nekoliko zanimljivih ideja za akcije, kojima bi se osigurala održivost usluga smanjenja štete za vrijeme i nakon epidemije COVID-19.