15.11.2019. u gradu Rijeci održan je okrugli stol na temu “Uloga OCD-a u zatvorskom, penalnom i postpenalnom sustavu u PGŽ” u okviru projekta “Jačanje osobnih kapaciteta zatvorenika za uspješnu reintegraciju u društvo” koji financira Ministarstvo pravosuđa. Hvala Udruzi Vida, Udruzi U.Z.O.R., CZSS Rijeka i Probacijskom uredu Rijeka na sudjelovanju i suradnji na ovom i drugim projektima. Veselimo se idućem produktivnom sastanku.