Danas, 31. siječnja 2023. održana je završna konferencija projekta MentoRI ˝Izazovi pružanja zdravstveno-socijalnih usluga ranjivim skupinama našeg društva˝. Konferencija je održana u hotelu Bonavia, Dolaz 4, Rijeka od 9 do 16 sati. Konferenciju je bilo moguće pratiti i online putem Zoom platforme. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika.

Projekt MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra u razdoblju od 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Poziv Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb. Broj poziva: UP.02.1.1.12.

Organizatori konferencije bili su Grad Rijeka i Udruga Terra. Konferencija je bila namijenjena svim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju bave pružanjem zdravstvenih i/ili socijalnih usluga ranjivim skupinama društva. Cilj konferencije je sa stručnog aspekta saznati stanje i izazove u gradu Rijeci i okolici u području pružanja socijalnih usluga osobama u riziku od socijalne isključenosti, s glavnim osvrtom na djecu i mlade (prvi dio konferencije) i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (drugi dio konferencije).
Kroz projekt MentoRI pružene su usluge osobama u riziku od socijalne isključenosti. Glavne ciljane skupine bili su djeca i mladi i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Svrha konferenciji bila je ukazati na potrebu stalne podrške ranjivim skupinama društva. S obzirom na određeno trajanje projekta potrebno je dodatno raditi na uspostavi sustava koji će pružati stalnu podršku kroz potrebne socijalne usluge svim osobama u riziku od socijalne isključenosti.

Osim projekta MentoRI, na istom natječaju u sklopu Aglomeracije Rijeka su dobiveni i trenutno se provode projekti:
Opatijski kutak za inkluziju: Grad Opatija i Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije
Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području urbane aglomeracije Rijeka: Grad Kastav, Savez inovatora PGŽ i Klub inovatora Kastav
Stori po svoju: Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Grad Rijeka i Centar kulture Kostrena
Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo: Općina Viškovo, Grad Kastav i dječji vrtić Zlatna Ribica Kostrena.