Danas, 8.7.2021. u 11 sati u prostorijama Info centra Rijeka na Korzu, održana je konferencija za medije radi predstavljanja aktivnosti projekta MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina” kojeg provodi Grad Rijeka u partnerstvu s udrugom Terra i to u razdoblju od 15.2.2021.-15.2.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Aktivnosti projekta predstavili su Jasna Grgurić Malović iz Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke i Ilinka Serdarević, predsjednica Udruge Terra, a pridružio im se i Dalibor Čajkovski, mentor u projektu koji je govorio o poslovima mentorstva koje će obavljati u sklopu projekta i izazovima koje nosi taj angažman.
Na konferenciji za medije su predstavljeni i zaključci početne konferencije projekta.
Fotografija za vijest je preuzeta iz objave Novog lista https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/evo-kako-udruga-terra-i-grad-rijeka-pokusavaju-povecati-zaposljivost-ranjivih-skupina-u-drustvu/

 

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.