10. listopada u Kući Europa u Zagrebu u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) održana je Nacionalna rasprava o prvom preliminarnom nacrtu dokumenta Europske komisije – Europski stup socijalnih prava.

Na raspravi sudjelovala je predstavnica udruge Terra Danijela Kažović.

Svrha rasprave bila je prikupiti mišljenje ključnih dionika iz poslovnog sektora, sindikata, civilnog društva i akademske zajednice o pitanjima od značaja za razvitak Europskog stupa socijalnih prava te relevantnih nacionalnih politika u području tržišta rada, obrazovanja, socijalne zaštite i suzbijanja siromaštva. Sudionike je uvodno pozdravila Marina Škrabalo iz GONG-a, kao predstavnica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), a kratak uvod raspravi dao je i Branko Baričević, stalni predstavnik Europske Komisije pri RH. Prije same rasprave, predstavljeni su rezultati ključnih nalaza istraživanja „Geometar nejednakosti“ kojeg je prezentirala Maja Pleić, voditeljica projekta Geometar nejednakosti, Centar za mirovne studije.

Prva tematska rasprava, koju je moderirao Domagoj Novokmet, nosila je naziv „Inkluzivno tržište rada i pravedni uvjeti rada“ te su na njoj sudjelovali, u ime HUP-a – prof. dr. sc. Mario Vinković, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, zatim dr. sc. Mislav Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Jelena Ostojić, Odjel za analitiku i istraživanja, HZZ. Na raspravi se govorilo o tome kako na ispravan način uključiti u tržište rada sve one skupine društva koje su do sada iz bilo kojeg razloga bile isključene te kako razviti nove modele socijalne ravnopravnosti, a da oni pritom ne predstavljaju štetu poslodavcima ni drugim ključnim dionicima.

Druga tematska rasprava nosila je naziv „Primjerena i održiva socijalna zaštita i uključivanje“ i na njoj su sudjelovali prof. emeritus. dr.sc. Vlado Puljiz, dr.sc. Zdenko Babić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr.sc. Paul Stubbs, Ekonomski institut u Zagrebu. Na ovoj raspravi veći se fokus posvetio promišljanjima različitih razina socijalnih prava i zaštita koje postoje u hrvatskom društvu te načinima na koje ih je moguće poboljšati.

Zaključak raspravi dali su predstavnici EGSO-a, u ime civilnog društva, Marina Škrabalo, GONG, u ime poslodavaca g. Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te u ime sindikata, Ana Miličević-Pezelj, SSSH.

Stup je osmišljen za primjenu u europodručju, ali je moguće dobrovoljno pridruživanje ostalih država članica.

Polazište za stup socijalni su ciljevi i prava utvrđeni u primarnom zakonodavstvu EU-a, koje se sastoji od Ugovora o Europskoj uniji (UEU-a), Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a), Povelje o temeljnim pravima i sudske prakse Suda Europske unije. Kako bi se u okviru javne rasprave ova problematika što potpunije razmotrila, stup obuhvaća i područja u kojima je EU nadležan donositi propise i područja za koja su prije svega odgovorne države članice te u kojima EU ima potpornu i dopunsku ulogu. Također je potaknut praksom na nacionalnoj razini i međunarodnim izvorima prava. Nacrtom stupa postojeća se prava ne utvrđuju ponovno niti ih se mijenja te ona vrijede i dalje.

Cilj je dopuniti ih navođenjem niza temeljnih načela koja bi trebala postati zajednička državama članicama sudionicama u njihovu pristupu pitanjima zapošljavanja i socijalnoj politici, s posebnim naglaskom na problematiku s kojom se suočava europodručje. Kad bude uspostavljen, stup bi trebao postati referentni okvir za procjenu uspješnosti u području rada i socijalne politike država članica sudionica te za pokretanje reformi na nacionalnoj razini i, konkretnije, služiti kao pokazatelj ponovnog usklađivanja unutar europodručja.

Načela koja su u Stupu predstavljena raspoređena su u skladu s dvadeset područja politike koja se smatraju ključnima za dobro i pravedno funkcioniranje tržišta rada i socijalnih sustava. Uzeta su u obzir gospodarska i socijalna pitanja, različita situacija u pojedinačnim europskim državama te promjene stanja na terenu. Cilj je rješavanje ključnih pitanja pri uspostavi povezanije i pravednije ekonomske i monetarne unije, kao što je potreba za poboljšavanjem konkurentnosti, veća uključenost na tržištu rada, razvoj dostatnih minimuma socijalne zaštite, iskorištavanje ljudskih potencijala u potpunosti, osiguravanje održivosti javnih financija te povećavanje sposobnosti prilagodbe gospodarskih struktura i povećavanje njihove otpornosti na poremećaje.

Glavne su teme Europskog stupa socijalnih prava:

1. Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada koji uključuju:

–  vještine, obrazovanje i cjeloživotno učenje,

–  fleksibilni i sigurni ugovori o radu,

–  sigurne promjene radnog mjesta,

–  aktivna potpora zapošljavanju,

–  ravnopravnost spolova i ravnoteža između profesionalnog i privatnog života te

–  jednake mogućnosti

2. Pravedniji uvjeti rada:

–  Uvjeti zapošljavanja

–  Plaće

–  Zdravlje i sigurnost na radu

–  Socijalni dijalog i uključenost radnika

3. Primjerena i održiva socijalna zaštita:

–  Integrirane socijalne pogodnosti i usluge

–  Zdravstvena zaštita i naknade za vrijeme bolovanja

–  Mirovine

–  Naknade za nezaposlene

–  Minimalna primanja

–  Invalidnine i povezana prava

–  Dugoročna njega

–  Briga o djeci

–  Stanovanje

–  Dostupnost osnovnih usluga

Više o Europskom stupu socijalnih prava:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.social-pillars-positionsrasprava-10-10-2016