Od 22. do 28. svibnja 2023. obilježava se Europski tjedan mentalnog zdravlja! Ovogodišnja tema je ‘Mentalno zdrave zajednice’.

Povodom obilježavanja Dana hrvatskih zdravih gradova u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 23. svibnja 2023. održana je stručna tribina „Kriza mentalnog zdravlja djece i mladih – škola, zdravstvo i lokalna zajednica“.

S obzirom na detektirano značajno povećanje problema s mentalnim zdravljem djece i mladih, fokus stručne tribine stavljen je na resurse koji stoje na raspolaganju odgojno-obrazovnom sustavu za unapređenje skrbi za mentalno zdravlje.

Naš Nikola Serdarević, psiholog i psihoterapeut u savjetovalištu Gea, predavao je na temu „Odgovorni odgovor – mladi koji sami traže pomoć“.

Tribina je održana u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“, a tribinu su organizirali Grad Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.