Danas smo sudjelovali na konferenciji „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“. Na navedenom događanju široj javnosti predstavljeni su Programi Unije dostupni u novom višegodišnjem financijskom razdoblju 2021. – 2027., navedeni su primjeri dobre prakse iz svakog programa Unije te je pružena mogućnost za neposredan kontakt s predstavnicima nadležnih tijela.  Ideja je popularizirati programe Unije, pojasniti njihove ciljeve i prezentirati ih široj javnosti kao ozbiljne mehanizme EU financiranja za cijeli niz različitih dionika, uz komplementarne EU fondove.

Konferenciju su organizirali Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Nacionalna kontakt točka CERV programa, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom zdravstva, Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Agencijom za mobilnost i programe EU, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.