Od 10. do 12. listopada 2016. u Trogiru održana je Konferencija Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore  . Djelatnici Terre Mauro Lacovich i Ariana Lučev sudjelovali su u radu konferencije koja se sastojala od niza predavanja i radionica obuhvaćajući sljedeće teme:

1. Razvijanje pristupa prevencije, liječenja i tretmana prema konzumentima novih i već postojećih sintetičkih droga.
2. Prevencija i tretman ovisničkih ponašanja: kocka, Internet i računalne ovisnosti.
3. Prema integrativnim politika na području ovisnosti – možemo li zajedno?
4. Koncept oporavka: smanjenje društvene stigmatizacije i unaprjeđenje tretmana, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.
5. Novi pristupi rehabilitaciji i psihosocijalnom tretmanu u terapijskim zajednicama i udrugama – programski standardi i stvaranje mreže terapijskih zajednica.
6. Farmakoterapija i psihosocijalni tretman u zatvorskom sustavu i probaciji – suradnja s tijelima izvan pravosudnog sustava.
7. Tretman i psihosocijalna rehabilitacija žena ovisnica.
8. Tretman maloljetnika s problemom ovisnosti.
9. Skrb za djecu ovisnika – izazovi suradnje različitih sustava.
10. Razvoj tretmana prema ovisnicima s psihijatrijskim komorbiditetom.
11. Evaluacija tretmana – ključna pitanja tretmana na koje evaluacija može dati odgovor.
12. Lokalne politike tretmana – primjeri dobre prakse umrežavanja i suradnje različitih sustava.
13. Smanjenje smrtnosti (overdosa) i pojava supstitucijske terapije na ilegalnom tržištu

dsc_1045

img-20161104-wa0000