Svjetski dan borbe protiv AIDS-a redovito se obilježava 01. prosinca svake godine od 1988. Cilj njegovog obilježavanja je doprinijeti informiranju građana, ukloniti predrasude o HIV-u i AIDS-u kao bolesti i prvenstveno prema HIV pozitivnim osobama i osobama kojima je bolest  dijagnosticirana, te osvijestiti društvo o važnosti testiranja, ranog otkrivanja i pravovremenog javljanja na liječenje infekcije HIV-om.

Udruga Terra već punu 21. godinu radi na prevenciji hepatitisa C i AIDS-a među intravenoznim konzumentima droga kroz programe smanjenja štete, specifičnije kroz aktivnosti zamjene igala, podjele kondoma, informiranje i edukaciju o krvlju i spolno prenosivim bolestima te anonimnom i besplatnom testiranju na navedene bolesti. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a redovito obilježavamo svake godine, ove godine kroz različite aktivnosti usmjerene na mlade, seksualne radnice, širu populaciju građana, MSM populaciju te na rekreativne i intravenozne korisnike droga.

Upravo na sam dan obilježavanja navedenog datuma, Udruga Terra pod sponzorstvom Lenis farmacevtike organizirala je javnu tribinu koja se usmjerila na informiranje javnosti o hepatitisu C i HIV-u, njihovim specifičnostima, putevima prijenosa, mogućnostima liječenja, ali i stigmi koja još uvijek prati navedene bolesti i osobe koje su oboljele od njih. Ivica Pavić, prof.dr.sc., s Katedre za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Rijeci održati će predavanje o HIV-u, a Sandra Milić, prof.dr.sc., s Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci o hepatitisu C. Nikola Serdarević, mag.psych., iz Udruge Terra osvrnuo se na stigmu koja je vezana uz hepatitis C i AIDS.

Tribini su u velikom broju u pratnji svojih profesora i članova stručnih službi prisustvovali učenici Medicinske škole u Rijeci te učenici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka. Svojim su aktivnim sudjelovanjem doprinijeli propitivanju problema stigme i diskriminacije osoba oboljelih od Hepatitisa C i HIV-a.