Udruga Terra poziva sve zainteresirane za rad s djecom i mladima te pripadnicima marginaliziranih društvenih skupina da se prijave za volontiranje.

Sve potrebne informacije o radu udruge, mogućnostima volontiranja i terminima edukacija za volontere možete dobiti e-mailom na info@udrugaterra.hr, telefonski na 051 337 400, kontaktom na našoj Facebook stranici Udruga Terra ili osobnim dolaskom u prostor savjetovališta udruge na adresi Krešimirova 26c, 51000 Rijeka.

Kampanja  za uključivanje volontera „Iskoristi dan. Volontiraj!“ traje do kraja lipnja i provodi se u okviru projekta „Unaprijeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Udruga Terra kao nositelj projekta isti provodi u partnerstvu s Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza iz Rijeke, Udrugom za pomoć mladima Virovitičko – podravske županije „Veranda“ iz Virovitice i Udrugom Milosrđe – Centar za beskućnike iz Karlovca. Projekt je usmjeren na podršku institucionalnom razvoju prijavitelja i partnera koje rade s ovisnicima, beskućnicima i mladima njegujući međusobnu suradnju i partnerstvo. Kooperacija je ponajviše  fokusirana na zajedničku edukaciju i razvoj postojećih socijalnih usluga te povećanje pozitivnih učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina.

Važan faktor jačanja kapaciteta svih uključenih udruga upravo je angažman volontera te stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave i u poticajnom okruženju, uz stručnu podršku i edukaciju, svojim znanjem, vještinama i dobrom voljom doprinesu radu Udruge Terra.