Ilinka Serdarević,

dr.med, psihoterapeut

Rođena 1960. godine u Šibeniku.

Udata i majka dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, opći smjer, u Rijeci.

Zvanje psihoterapeuta dobila je 1997. godine u Školi kibernetike i sistemske terapije, a 2009. postala je učiteljica kibernetike i sistemske terapije.

  1. dobila Europski certifikat za psihoterapiju (ECP)

Stekla je diplomu za konzultanta za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata dobila u školi prof. Nikolića i doc. Vidović: Psihopatologija i psihoterapija dječje i adolescentne dobi.

Prošla je uvodnu edukaciju iz grupne analitički orijentirane psihoterapije.

Završila je prvi stupanj Bihevioralno kognitivne psihoterapije i Emocionalno fokusirane terapije.

  1. prošla stručnu edukaciju/trening za rad sa teško dostupnim i rizičnim skupinama u Bukureštu, Rumunjska (PSI Romania)
  2. završila poslijediplomsko stručno usavršavanje “Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti” na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Iskustvo

Od početka rata (1991.-1993.) radila kao volonter Odjela za psihijatriju KBC Rijeka u pružanju psihosocijalne pomoći prognanicima na području Rijeke, Kraljevice i Opatije.

Od 1993. do 1996. godine radila na Programu psihosocijalne pomoći IFRC-a Hrvatskog Crvenog Križa. Sudjelovala u osmišljavanju programa i formiranju tima koji je radio na ovom području.

Od 1996. do kraja 1999. godine radila kao regionalni koordinator tima za pomoć prognanicima i izbjeglicama kroz rad na terenu, a od 1998. godine i kroz udrugu Terra.

Od 1998. sukreatorica i provoditeljica Projekta u pružanju psihološke podrške djeci i mladima s cerebralnom paralizom.

Tijekom 1998. osmislila i implementirala Projekt razvoja demokratičnosti i kulture nenasilja kod učenika okupiranih krajeva.

Od 2000. godine profesionalno radi u udruzi Terra kao izvršna direktorica i voditeljica programa Smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga.

Djelatnica je Savjetovališta Gea gdje radi s djecom, mladima i odraslima provodeći individualno, grupno, obiteljsko i partnersko savjetovanje i psihoterapiju.

Potpredsjednica je Udruge za Kibernetiku psihoterapije i organizaciju.

Koordinatorica je Škole kibernetike i sistemske terapije od 2007.godine, a ravnateljica Škole od 2015. godine.

Članica je Nacionalnog povjerenstva za HIV/AIDS Republike Hrvatske te Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke.