Danas smo se “zoomali” sa studentima 5. godine Odsjeka za psihologiju FFRI, u sklopu kolegija Osnove savjetovanja i psihoterapije.
Nikola i Ivona  predstavili su rad Savjetovališta Udruge Terra, volonterske programe kao i psihoterapijski pristup koji primjenjuju u radu s korisnicima, a koji se podučava u Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju.