Naša Ilijana od 28. lipnja do 9. srpnja sudjeluje na ovogodišnjoj Ljetnoj školi o drogama (European Drugs Summer School 2021), u organizaciji EMCDDA i Sveučilišnog instituta u Lisabonu. Ovogodišnja on-line ljetna škola fokusira se na ilegalne droge i ranjive skupine. Osim predavanja od strane znanstvenih stručnjaka iz EMCDDA i gostujućih predavača s različitih europskih sveučilišta, Ilijana sudjeluje i u interaktivnim radionicama sa ostalim studentima koji dolaze iz cijelog svijeta.