Iz projekta “Budi informiran, budi asertivan” kojeg je financiralo MZ i “Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina” financiranog od strane MZOS i u suradnji s učeničkim domovima s područja Primorsko goranske županije, nastali su ovi edukativni kratki filmovi za mlade.

Puno hvala svima koji su sudjelovali u stvaranju ovih filmova, a posebno djelatnicima i učenicima Učeničkih domova Moravice, Sušak i Lovran. 🙂