15. svibnja 2015. u prostorijama Udruge Terra održana je edukacija za koordinatore volontera pod nazivom “Menadžment volontera”. Istu su proveli djelatnici Udruge Terra u sklopu projekta “Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom” financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, za djelatnike Udruge Milosrđe iz Karlovca i Udruge Veranda iz Virovitice, koje su Terrini partneri na ovom projektu. Edukacija o menadžmentu volontera obuhvatila je faze ciklusa menadžmenta volontera, uloge koordinatora i supervizora volontera, zakon o volonterstvu, prava i obveza volontera i organizacije itd.

VOLONTERI

ESF