Djelatnici Udruge Terra i Udruge Oaza zaduženi za koordinaciju volontera Nikola Serdarević i Tea Lerga,  završili su edukaciju za menadžment volontera u Udruzi SMART. Šestodnevna edukacija je održana u okviru projekta “Čujemo s(v)e vidimo” Udruge Kombinat i Ri Rock  kojim se razvijaju kapaciteti za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade na području PGŽ-a te potiče razvoj lokalne zajednice na području razvoja društvenih inovacija. Edukaciju su provele Marta Hauser i Tamara Fabac iz Udruge Smart.

1. EDUKACIJSKI MODUL – «PLANIRANJE VOLONTERSKOG PROGRAMA» održan je 01. i 02. travnja a ciljeviistog bili su: upoznati sudionike s ciklusom menadžmenta volontera te važnošću i ulogom koordinatora volontera, pojasniti važnost izrade opisa posla volontera, predstaviti međunarodne i nacionalne primjere dobre prakse uključivanja volontera s naglaskom na primjere volontiranja u aktivnostima za mlade te poznati sudionike sa dijelom zakonodavstva Hrvatske, vezano uz volonterstvo.

2. EDUKACIJSKI MODUL – «ODGOVARAJUĆA VOLONTERSKA POZICIJA ZA VOLONTERA, ODGOVARAJUĆI VOLONTER ZA VOLONTERSKU POZICIJU« održan je 09. i 10. travnja s ciljem upoznavanja sudionika s fazama pronalaženja i selekcije volontera u okviru ciklusa menadžmenta volontera, sudionicima treninga prezentirani su razni modeli uključivanja volontera koji se odabiru prema postojećim potrebama organizacije te su upoznati s konceptom i značajem orijentacije i treninga volontera u organizaciji.

3. EDUKACIJSKI MODUL – – «VOLONTERI TREBAJU EDUKACIJU I PODRŠKU« održan je 04. i 05. svibnja a sudionici su upoznati sa svrhom i procesom ispunjavanja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, definiran je proces supervizije volontera, pojašnjene uloge i odgovornosti u organizaciji te te uloge koordinatora volontera i supervizora. Sudionicima je ukazano na važnost vrednovanja volonterskog doprinosa volontera u organizaciji te su im predstavljeni osnovni elementi i tehnike evaluacije volonterskog angažmana i volonterskog programa organizacije te unaprijeđene vještine provedbe evaluacije.