Edukacija volontera za rad na programu Tripsitters održana je 20.01.2024. u Rijeci. Jako smo zadovoljni što je naš program ojačan sa 19 novih volontera koji su nam željni pomoći u ostvarivanju sigurnijeg noćnog okruženja. Na edukaciji su volonteri mogli čuti detaljne informacije o smanjenju štete povezane sa svim psihoaktivnim tvarima prisutnim na ulici kao i informacije o sigurnijem spolnom ponašanju koje kasnije mogu dijeliti sa svojim vršnjacima i drugim sudionicima u noćnom životu. Svi koji su zainteresirani za pridruživanje našem programu neka nam se obrate na društvenim mrežama Tripsitters Rijeka ili na stranicama Udruge Terra!