12. i 13. veljače u prostoru Savjetovališta Udruge Terra održan je zimski ciklus edukacije volontera Udruge Terra i Udruge Oaza. Uz tematiku  specifičnosti rada s osjetljivim društvenim skupinama, vrijeme na edukaciji iskoristili smo i za povratne informacije, superviziju dosadašnjeg volonterskog angažmana u Drop in centru Udruge Terra, Prihvatilištu za beskućnike Udruge Oaza, posjetima nužnom smještaju Grada Rijeke u okviru projekta “Budi uključen, budi aktivan” , važnosti inkluzivnog volontiranja te upoznavanje sa sistemom rada Stambene zajednice Terra. Na edukaciji su sudjelovali i volonteri korisnici Terrinih i Oazinih usluga, što je iznimno doprinijelo učenju cijele skupine. Hvala našim volonterima na aktivnom sudjelovanju u edukaciji.