Djelatnici Udruge Terra i Udruge Oaza Nikola Serdarević, Tea Lerga i Ivona Maričić završili su  edukacije „Osnove rada s asocijativnim kartama“ 13.2.2015. i  „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ 22.4.2015.

Obje su edukacije održane u Zagrebu u organizaciji Udruge Igra u okviru Edukacijskog programa “Važno je znati – za stručnjake”. Edukacija „Osnove rada s asocijativnim kartama“ provedena je pod vodstvom stručne suradnice – edukatorice i supervizorice Sunčane Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada, a edukacija „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ provedena je pod vodstvom stručne suradnice Lane Hrgovan, edukacijskog rehabilitatora i psihoterapeuta.

Sudionici obje edukacije vrlo su zadovoljni stečenim znanjem o primjeni asocijativnih karata u grupnom i individualnom radu. Takva je metoda vrlo korisna u radu s osobama koje se teže izražavaju riječima, te radu s djecom i mladima kojima više odgovara kreativan način rada i savjetovanja.

asoc karte (1) (1)