Treći modul edukacije o socijalnom poduzetništvu pod vodstvom Teodora Petričevića (ACT Čakovec) održana je u Udruzi Terra 16. travnja 2015. Edukacija se provodi u okviru projekta Udruge Vida “Jačanje kapaciteta za socijalno poduzetništvo” koji se provodi u partnerstvu sa Primorsko-goranskom županijom, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i namjenskim sredstvima državnog proračuna RH (Vlada RH-Ured za udruge). Na ovom modulu edukacije obrađene su teme upravljanja zadrugom, identiteta (vizije, misije, ciljevi) i organizacijskih kultura organizacija članica zadruge, te organizacijske strukture organizacija članica zadruge i same zadruge.

20150416_120044