Peti modul edukacije o socijalnom poduzetništvu održan je od 11. do  13. lipnja u prostorijama Udruge UZOR. Edukaciju je proveo tjepan Mikec (ACT Čakovec), a ovaj modul edukacije bio je usmjeren na strateško planiranje Proizvodno-uslužne socijalne zadruge “Lada”. Definirana je misija zadruge, obavljena analiza resursa, SWOT i TOWS analiza te strateški ciljevi i operativni plan zadruge.