Djelatnici Udruge Terra i Udruge Oaza 18. ožujka 2015. sudjelovali su na drugom modulu edukacije o socijalnom poduzetništvu koji se održao u prostoru Udruge Terra. U ovom modulu edukacije predavač Teo Petričević (ACT Čakovec) govorio je o socijalnom zadrugarstvu. Edukacija je sastavni dio projekta Udruge Vida “Jačanje kapaciteta za socijalno poduzetništvo” koji se provodi u partnerstvu sa Primorsko-goranskom županijom, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i namjenskim sredstvima državnog proračuna RH (Vlada RH-Ured za udruge)