Cjelovit pristup liječenju, resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika o drogama (IPA CLOUD) prekogranični je projekt koji je povezao stručnjake iz akademskog, javnozdravstvenog i nevladinog sektora na obalno-kraškom području u Sloveniji i u Primorsko-goranskoj županiji. Jedan od ciljeva projekta bila je i analiza stanja i procjena potreba u pristupu prevencije, liječenja i resocijalizacije ovisnika.

Publikaciju s analizom stanja možete vidjeti ovdje .