Terrin program “Budi informiran, budi aktivan” provodi se već nekoliko godina u učeničkim domovima u Rijeci i Moravicama.
???BIBA za cilj ima osnažiti pozitivnu sliku o sebi mladih u učeničkim domovima koji aktivno i kreativno promiču zdrave stilove života radi prevencije ovisnosti u široj zajednici mladih.
???U “novom normalnom” nalazimo kreativne načine kako provoditi naše aktivnosti te nam u tome iznimno pomažu vršnjački pomagači, naši “insajderi” u domovima koji nam asistiraju u provedbi planiranih radionica.
U ovome smo se mjesecu bavili aktualnom temom mentalnog zdravlja; učenici su, između ostalog, odgovarali na pitanja:
1. ŠTO ZA MENE ZNAČI POJAM MENTALNO ZDRAVLJE??️‍♂️
2.NA KOJE SVE NAČINE BRINEM O SVOM MENTALNOM ZDRAVLJU??️‍♀️

Pročitajte neke od odgovora koje su nam poslali učenici Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka! ????‍??‍?????❤️