U sklopu našeg projekta “Program rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika i bivših osuđenika ovisnika” za naše korisnike, u suradnji s našim vrijednim volonterkama, organiziramo različite aktivnosti. Od kuhanja do kreativnih radionica. U galeriji donosimo pregled dijela istih.