22.Kongres Europske asocijacije za psihoterapiju: ˝Autonomija i osjećaj pripadnosti˝ održao se  30. rujna i 1. listopada 2016. godine u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Kongres u organizaciji  Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu zamišljen je kao mjesto na kojemu će se razmijenjivati stajališta, učenja i iskustva, pridonositi vlastitu učenju i širenju svjesnosti – što je jedan od glavnih ciljeva psihoterapijskog postupka uopće.

Kongres je okupio brojne eminentne inozemne i domaće predavače s područja psihoterapije koji suu okviru svojih izlaganja raspravljalio brojnim kongresnim temama:

  • Znanstveni temelji psihoterapije (istraživanje, metodologija, evaluacija tretmana, propedeutika)
  • Autonomija psihoterapije i mogućnosti za pripadanjem (status psihoterapije kao struke, suradnja među različitim psihoterapijskim modalitetima, dodirne točke među modalitetima, submodaliteti unutar modaliteta, suradnja s drugim strukama, psihoterapija i zajednica, politika mentalnog zdravlja)
  • Odnos između autonomije i osjećaja pripadanja u psihoterapijskom procesu (individualna terapija, obiteljska terapija, grupna terapija, autentičnost)
  • Izazovi intimnosti u modernom svijetu (seksualnost, ovisnosti, narcizam, virtualna stvarnost, virtualni odnosi)
  • Psihoterapija osoba s psihotičnim simptomina (interdisciplinarna suradnja, psihoterapija i psihofarmakoterapija, psihotična komunikacija, sistemski pristup, ˝Open dialogue˝ i slična iskustva)
  • Etika u psihoterapiji (anonimnost, povjerljivost, izlaganje klijenta u javnosti, ovisnost o moći, poštovanje prema integritetu kiljena, promocija psihoterapijske prakse, biznis u psihoterapiji, korištenje novih medija i tehnologija, transfer i kontratransfer, supervizija, način na koji razgovaramo s našim klijentima – estetika psihoterapije)

 

Položaj psihoterapijske profesije i onih koji se njome bave u Hrvatskoj još uvijek nije uređen zakonskim okvirima što stvara mnoga pitanja u struci, pogotovo zbog priključenja hrvatskih psihoterapeutskih stručnjaka velikoj europskoj obitelji.

Između ostalog, ovaj kongres bio je kvalitetna platforma za unapređenje statusa psihoterapijske profesije u našoj zemlji i ukazivanje važnosti uređenja legislativnih okvira što će omogućiti ne samo razvoj psihoterapije kao zvanja, nego i brojne uštede u zdravstvenom segmentu, ali i ono najvažnije – edukaciju te kvalitetan razvoj pojedinaca i društva u cjelini.

Predsjednica Udruge Terra, dr. Ilinka Serdarević je s kolegama, članicom Upravnog odbora dr. Lidijom Butković-Anđelić  te vanjskim suradnicima Terre, dipl. psihologinjom  Zrinkom Rička-Žauhar, i dr. Brankom Petrisom održala radionicu ˝ Reflektirajući dijalozi ili kako razlika čini razliku? ˝

Cilj radionice bio je upoznati sudionike s načinom rada koji njeguje Škola kibernetike i sistemske terapije, te su voditelji pozvali da se zajednički, kroz dijalošku praksu, kreira kontekst za iskustveni rad – reflektirajući tim u obiteljskoj terapiji (Andersen, 1987). Pri tome su bila važna neka pitanja o kojima se može razgovarati: kako unutar koevolucije, koegzistencije, jezika i kulture konstruiramo vlastitu stvarnost i razumijevanje sebe i svijeta i kako u dijalogu možemo doći do novog međusobnog razumijevanja, percepcije i samorazumijevanja? Kako prakticiranje psihoterapije u zajednici, temeljeći se na etici i estetici utječe na razvijanje dubokog poštovanja prema ljudima ? Razgovorom činimo zajednicu živom (Andersen, 1987). U radionici, svi su bili sudionici razgovora u različitim ulogama: u ulozi članova obitelji, terapeuta, te opservera terapijskog razgovora tzv. reflektirajući tim . Kao ishod, očekuje se novo iskustvo, koje ukazuje na to kako promjena konteksta za razgovor, na način da stručnjaci razgovaraju o obitelji ispred same obitelji, koja sada ima ulogu i kompetenciju eksperta opservacije razgovora stručnjaka, utječe na djelotvornost terapijskog procesa. Voditelji radionicu vide kao doprinos temi kongresa „ Autonomija i osjećaj pripadnosti“, kao i podtemi „Etika i etičnost u psihoterapiji“ , u smislu kreiranja eksperimenta u kojem žele istražiti kako način na koji razgovaramo s našim klijentskim sustavom može doprinijeti djelotvornosti, etici i estetici u psihoterapiji.

Ivona Maričić, dipl. psiholog, djelatnica Udruge Terra, bila je članica organizacijskog odbora Kongresa.

graham-eaplidija-eapeap1 eap eap-2016 14590135_970212369755483_4110309983098969530_o 14608741_970216303088423_2426128177512340997_o 14612523_970218353088218_1460687147250856237_o 14612528_970216309755089_246666429555138979_o 14633284_970215903088463_688269768773571378_o 14567386_970213916421995_7334439053023896244_o 14566352_970218416421545_3629950210690091619_o 14566258_970212526422134_2184500149347771180_o 14566200_970216156421771_5742357604079960033_o 12322910_970212906422096_6105545738687174208_o