Udruga TERRA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1998. godine inicijativom skupine stručnih djelatnika (liječnika, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika) tada uključenih u rad različitih lokalnih sudionika (Crveni križ, Klinički bolnički centar u Rijeci) te inozemnih organizacija (IFRC, UNHCR).

Nakon prvobitnih aktivnosti usmjerenih pružanju podrške izbjeglicama, Udruga postepeno mijenja svoj fokus djelovanja te razvija aktivnosti koje se bave različitim aspektima problematike uzimanja droga. Krajem 2000. godine, Udruga je inicirala “Program smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga” (u svijetu poznatiji kao Harm Reduction) s velikim naglaskom na proaktivnu edukaciju, rad na terenu i uključivanje različitih ciljanih skupina i šire zajednice zbog sve prisutnije problematike korištenja droga.

Program je pokrenut kao odgovor na rastuću epidemiju ovisnosti i realnu opasnost širenja HIV/AIDS epidemije među ovisnicima, koja se javlja kao posljedica međusobnog dijeljenja upotrijebljenih šprica i igala i kuhala, a time i na širu populaciju seksualnim putem.

Opći ciljevi programa: smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica intravenoznog uzimanja droga, te senzibilizacija i edukacija zajednice o problemima korištenja droga.

Ciljevi osnivanja udruge, sukladno Statutu:

Udruga je osnovana s ciljem uspostavljanja odnosa uzajamnog povjerenja i pružanja pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim mjerama postojećih ustanova i službi, kao i smanjenja štete nastale konzumiranjem opojnih droga.

Cilj djelovanja Udruge jest i prevencija i suzbijanje ovisnosti, AIDS-a i ostalih spolno prenosivih bolesti, posebice kod rizičnih (ovisnici, osobe koje se bave prostitucijom, muškarci koji imaju spolne odnose sa muškarcima (MSM) i sl.) i marginaliziranih (socijalno ugrožene osobe, romska populacija i sl.) skupina, olakšavanje i omogućavanje procesa reintegracije ovisnika nakon završetka tretmana za liječenje, prevencija ovisnosti kod rizičnih skupina mladih te senzibilizacija i edukacija javnosti o problematici zlouporabe droga.

Misija Udruge je promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi, s ciljem razvoja civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika društva.

Vizija Udruge: “Društvo bez stigme”

Vrijednosti koje Udruga njeguje: humanost, tolerancija, ravnopravnost, solidarnost, suosjećajnost, odgovornost, otvorenost, pristupačnost, iskrenost i profesionalnost.

Sve aktivnosti Udruge provodi profesionalni tim (6 stručno osposobljenih djelatnika: liječnik opće medicine, sanitarni inženjer, psiholozi, psihoterapeuti), a podršku mu pruža skupina volontera i vanjskih suradnika (defektolog, psihijatar i pravnik). Rad organizacije koordinira i supervizira Upravni odbor od 4 člana.

Ilinka Serdarević
Ilinka Serdarevićdr. med., psihoterapeut
ilinka@udrugaterra.hr
Ariana Lučev
Ariana Lučev
ariana@udrugaterra.hr
Dejan Travica
Dejan Travicadiplomirani sanitarni inžinjer
dejan@udrugaterra.hr
Jasenka Duvnjak
Jasenka Duvnjakdr. med.
jasenka@udrugaterra.hr
Hrvoje Silić
Hrvoje Silićprof. likovne kulture
hrvoje@udrugaterra.hr
Tea Lerga
Tea Lergadipl. psiholog, prof.
tea@udrugaterra.hr
– Programski suradnik za program Harm reduction
Ivona Maričić
Ivona Maričićdipl. psiholog, prof., psihoterapeut
ivona@udrugaterra.hr
– Programska suradnica
Nikola Serdarević
Nikola Serdarevićprvostupnik psihologije
Programski suradnik
Branko Petris
Branko Petrisdr. med., spec. psihijatar, psihoterapeut
brankopetris@gmail.com
mob: 098328065

– Stručni suradnik za program Savjetovališta

Danijela Kažović
Danijela Kažovićmr.sc.
danijela@udrugaterra.hr
– Stručna suradnica
Mauro Lacovich
Mauro Lacovichdipl. psiholog, prof., psihoterapeut
Voditelj Drop In centra
Borka Babić
Borka Babićdipl. psihologinja, prof.
----
--------